Finale Tafels Van Tornooien Zoals Je Voorheen Nooit Hebt Gekend!

Over welke opties beschik je aan de GGPoker finale tafels?

 • Switch Seats
  • Deze nieuwigheid zorgt ervoor dat je van plaats van wisselen voor de start!
 • Deal Making
  • Dankzij de ICM methode zullen prijzen eerlijker verdeeld worden.
 • Chess Clock
  • Een vooraf bepaalde tijdslimiet zorgt voor een dynamischer spel!
 • Blind Rollback
  • Alles voor een betere speelervaring als het er echt toe doet.

Wanneer treden deze finale tafel extra’s in werking?

Je moet in het geld (ITM) zitten én de finale tafel bereiken

Niet van toepassing voor Satellieten en T$ Builder tornooien

Switch Seats

Final Table Switching Seat image

Hoe gaat ‘switching seats’ precies in zijn werk?

 • Voor de start van de finale tafel, kunnen spelers kiezen waar ze wensen te gaan zitten
  • Een speler kiest een zitje en verandert automatisch van plaats met de speler die daar zat;
  • Elke speler krijgt 10 seconden om te kiezen;
  • Een zitje dat al werd gekozen door een andere speler, kan later gewoon opnieuw gekozen worden.
 • ​​De volgorde waarin spelers mogen kiezen, wordt bepaald door hun aantal chips
  • De speler met de kleinste chip stack mag als eerste een nieuwe plaats kiezen, daarna de tweede kleinste en zo verder;
  • De chip leader komt dus als laatste aan de beurt;
  • In geval van hetzelfde aantal chips, mag de speler die het vroegst ingeschreven heeft in het tornooi, als eerste kiezen.

Deal Making

Hoe gaat Deal Making precies in zijn werk?

 • Hoe akkoord gaan om een Deal te Maken?
  • Rechts bovenaan de finale tafel bevindt zich de Deal (Making) Knop. Klik erop om de pop-up voor akkoord gaan te zien;
  • Van hieruit kan je dus akkoord gaan met het Deal Making proces;
  • Als je wilt annuleren, klik dan opnieuw op de knop en selecteer ‘Deal Reservatie Annuleren’
 • Als alle spelers akkoord gaan Deal Making
  • Alle spelers moeten eerst akkoord gaan om een deal te bespreken;
  • Alle spelers moeten daarna ook akkoord gaan met de deal zelf om de prijzenpot te kunnen verdelen;
  • Het normale spel keert terug om het finale klassement te bepalen.
 • De Deal Making (of ICM Deal) optie wordt beschikbaar wanneer de Seating is afgerond
  • Alle spelers moeten akkoord gaan om een deal te bespreken;
  • Het spel zal pauzeren om de verdeling van het prijzengeld voor te stellen gebaseerd op het aantal chips van iedereen;
  • De deal gaat enkel door wanneer alle spelers akkoord gaan;
  • De gebruikte methode voor de verdeling van het prijzengeld is het Independent Chip Model (ICM)
  • Met de toepassing van het ICM, wordt de payout gebaseerd op de chip stacks van iedereen, waardoor de verdeling op een eerlijke manier kan plaatsvinden.

Wat is nu precies ICM (Independent Chip Model)?

ICM staat voor Independent Chip Model, en is een methode om prijzengeld te verdelen op basis van het aantal chips in het bezit van iedere speler. Externe factoren zoals pokervaardigheid, blinds, bubble, enz… worden hiermee uitgesloten.

 • In welke mate verschilt ICM met bijvoorbeeld de Chip Chop methode?
  • Er zijn situaties waarbij de chip leader meer prijzengeld kan ontvangen wanneer de Chip Chop methode wordt toegepast. In dergelijk geval zullen de andere spelers ook aanzienlijk minder prijzengeld dan verwacht ontvangen. Het spreekt voor zich dat spelers vaak niet zullen akkoord gaan met een deal wanneer de Chip Chop methode wordt voorgesteld;
  • In tegenstelling tot de Chip Chop methode, zal de ICM meer factoren in overweging nemen waardoor een eerlijkere verdeling van het prijzengeld kan gegarandeerd worden.
 • Hoe worden payouts precies berekend bij ICM?
  • Je chips stellen geen echt geld voor totdat het tornooi is afgelopen;
  • Stel, bij wijze van voorbeeld, dat het prijzengeld voor plaats 1 en 2 in een tornooi respectievelijk $100 en $50 is, maar dat de chip stacks van de twee overgebleven spelers respectievelijk 1.000 en 1 zijn. In deze situatie, zelfs terwijl speler 1 maar liefst 1.000 keer meer chips heeft dan zijn tegenstander, zal deze speler toch maar het dubbele prijzengeld ontvangen van zijn tegenstander. Dus is het niet logisch om prijzengeld te verdelen enkel en alleen op basis van het aantal chips;
  • Met behulp van ICM in het voorbeeld hierboven, wordt het prijzengeld respectievelijk als volgt uitgedeeld: $99.95 en $50.05
  • Bij ICM wordt het totaal aantal chips – gebaseerd op het totaal aantal N spelers – gebruikt om het prijzengeld te berekenen. Namelijk, wanneer alle spelers willekeurig all-in (en elke all-in heeft een 50/50 kans) zouden gaan, worden de kansen dat elke speler op plaats 1st tot en met plaats N zouden eindigen, gebruikt om de verwachte waarde of expected value (EV) te bepalen;
  • ICM EV$ = KansPlaats1 * EerstePrijs$ + KansPlaats2 * TweedePrijs$ + … + KansPlaatsN * NdePrijs$

Blind Interval, Chess Clock & Blind Rollback

Chess Clock image

Blind Interval voor Finale Tafel Extra’s

Wanneer de ‘Finale Tafel Extra’s’ worden geactiveerd, veranderen de blind levels op basis van het aantal handen in plaats van op basis van tijd.

Het aantal handen per blinds kan verschillen van tornooi tot tornooi.

Wat is een Chess Clock?

 • Een Chess Clock is een vooraf bepaalde tijdsklok die iedere speler krijgt om te reageren:
  • Pre-flop krijgt iedereen 30 seconden om te reageren. Klik je echter op de “Tijdsverlenging" knop dan kan je ook de tijd op je Chess Clock aanspreken om meer tijd te hebben voor te reageren;
  • Na de flop gebruikt een speler altijd automatisch zijn of haar Chess Clock.
 • De Chess Clock telt af vanaf de beurt van de speler;
 • Als de Chess Clock volledig is afgelopen, krijgt een speler altijd nog 5 seconden tijd om te reageren bij elke beurt;
 • Aan een finale tafel wordt de effectieve tijd op de Chess Clock van een speler bepaald door de resterende tijd op de tijdsklok van de speler samen te tellen met de gemiddelde Tournament M waarde:
  • De gemiddelde Tournament M waarde wordt als volgt berekend: (Totaal aantal Chips van Alle spelers) / (Small Blind + Big Blind + Totale Antes) / Aantal spelers;
  • De maximale en minimale Chess Clock waardes bedragen respectievelijk 15 minuten en 1 minuut.

Blind Rollback

In bepaalde tornooien met meer dan 100 deelnames, zullen de blind levels aan de finale tafel automatisch aangepast worden zodat er een betere speelervaring kan gegarandeerd worden aan de finale tafel.

Wanneer de gemiddelde chips stack van de spelers aan de finale tafel in Big Blinds (BB) minder is dan 40, zullen de blindlevels teruggedraaid worden naar één of meerdere eerdere blindlevels om ervoor te zorgen dat de gemiddelde chips stack tenminste 40 BB bedraagt bij de start van de eerste hand.

Dat alles zal zorgen voor een aangenamer spel op en betere speelervaring aan de finale tafel!

In het geval de gemiddelde chips stack meer dan 100 BB bedraagt, kan het zijn dat de blindlevels voorwaarts worden gedraaid – één of meerdere blindlevels worden dan overgeslaan –  om ervoor te zorgen dat de gemiddelde chips stack nooit meer dan 100 BB bedraagt.

Mijn Tornooi Resultaten - PokerCraft

Check je volledige tornooi details en resultaten

Je kan je volledige tornooi details en resultaten checken via PokerCraft.

Tournament Results image

Geselecteerde Tornooi Geschiedenis

Bekijk elke gespeelde hand in eenderwelk tornooi.

Tournament Hand List image

Chips Grafiek

Je geselecteerde tornooitijdsoverzicht met betrekking tot je eigen chips stack, de gemiddelde stack en de chip leader, kan je raadplegen op deze grafiek.

Chip Graph image

Tornooi Info

Je kan ook alle details van een geselecteerd tornooi raadplegen, inclusief eindrankings en prijzen van alle spelers.

Tournament Info image